Yêu cầu (trang 124 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Xem lại kiến thức ngữ văn về thơ tự do, thơ trữ tình đã học.

– Tìm hiểu qua các tài liệu, sách, báo, Internet,… về tác giả Quang Dũng, về binh đoàn Tây Tiến và hoàn cảnh ra đời của bài Tây Tiến.

– Đọc trước bài thơ Tây Tiến. Khi đọc, các em chú ý thể hiện được giọng điệu phù hợp với nội dung, cảm xúc của bài thơ.

Trả lời

Kiến thức ngữ văn về thơ tự do, thơ trữ tình :

+ Thơ tự do : Thơ không có thể thức nhất định, không bị ràng buộc về số dòng, số chữ, số vần,…Thơ tự do là thơ có thể phân dòng. Thơ tự do xuất hiện do nhu cầu giải phóng cảm xúc khỏi những ràng buộc chặt chẽ của quy luật, phản ánh những khía cạnh mới, cái nhìn nghệ thuật mới của nhà thơ.

+ Thơ trữ tình :Mang đậm chất trữ tình; Thể hiện rõ màu sắc cá nhân, được in đậm trong mọi khía cạnh của ngôn từ như vốn từ, các biện pháp tu từ hay ngữ điệu, giọng điệu.

– Tác giả Quang Dũng (1921 -1988)

+ Tên khai sinh : Bùi Đình Diệm

+ Quê quán : làng Phượng Trì , huyện Đan Phượng, Hà Tây , Hà Nội

+ Phong cách sáng tác : Trong các tác phẩm của ông mang đậm chất lãng mạn, tài hoa cũng không kém phần phóng khoáng. Lời thơ hồn hậu, thể hiện nét yêu đời, lạc quan trong tâm hồn nhà thơ.

+ Tác phẩm tiêu biểu : Mây đầu ô (1986) ; Bài thơ sông Hồng (1956) ; Rừng biển quê hương (1957); Hồi kí làng Đồi đánh giặc (1976);…

– Binh đoàn Tây Tiến : Là một đơn vị quân đội được thành lập vào năm 1947, thuộc giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Một đặc điểm nổi bật, binh đoàn hầu hết là những học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia kháng chiến. Bởi vậy ở họ nổi lên một sức trẻ tràn đầy sức sống và cũng rất hồn nhiên.

– Hoàn cảnh ra đời : Bài thơ được viết khi tác giả được điều động sang một đơn vị khác. Trong nỗi nhớ với đơn vị cũ Tây Tiến, tác giả đã sáng tác nên bài thơ này.